Mykn’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Keyboard shortcuts in Mozilla Firefox

Posted by mykn trên Tháng Năm 25, 2009

This is a list of keyboard shortcuts in Mozilla Firefox.

Command Shortcut
Navigation
Back Alt+Left Arrow
Backspace
Forward Alt+Right Arrow
Shift+Backspace
Home Alt+Home
Open File Ctrl+O
Reload F5
Ctrl +R
Reload (override cache) Ctrl+F5
Ctrl+Shift+R
Stop Esc
Current Page
Go to Bottom of Page End
Go to Top of Page Home
Move to Next Frame F6
Move to Previous Frame Shift+F6
Page Info
Page Source Ctrl+U
Print Ctrl+P
Save Page As Ctrl+S
Zoom In Ctrl++
Zoom Out Ctrl+
Zoom Reset Ctrl+0
Editing
Copy Ctrl+C
Cut Ctrl+X
Delete Delete
Paste Ctrl+V
Redo Ctrl+Y
Select All Ctrl+A
Undo Ctrl+Z
Search
Find Ctrl+F
Find Again F3
Ctrl+G
Find As You Type Link
Find As You Type Text /
Find Previous Shift+F3
Web Search Ctrl+K
Ctrl+E
Windows & Tabs (see Tabbed Browsing )
Close Tab Ctrl+W
Ctrl+F4
Close Window Ctrl+Shift+W
Alt+F4
Move Tab Left
(when tab is focused)
Ctrl+Left Arrow
Ctrl+Up Arrow
Move Tab Right
(when tab is focused)
Ctrl+Right Arrow
Ctrl+Down Arrow
Move Tab to Beginning
(when tab is focused)
Ctrl +Home
Move Tab to End
(when tab is focused)
Ctrl+End
New Tab Ctrl+T
New Window Ctrl+N
Next Tab Ctrl+Tab
Ctrl+Page Down
Open Address in New Tab
(from Location Bar or Search Bar)
Alt+Enter
Previous Tab Ctrl+Shift+Tab
Ctrl+Page Up
Undo Close Tab Ctrl+Shift+T
Select Tab (1 to 8) Ctrl+(1 to 8)
Select Last Tab Ctrl+9
Tools
Bookmark All Tabs Ctrl+Shift+D
Bookmark This Page Ctrl+D
Bookmarks Ctrl+B
Ctrl+I
Caret Browsing F7
Downloads Ctrl+J
History Ctrl+H
Clear Private Data Ctrl+Shift+Del
Error Console Ctrl+Shift+J
Miscellaneous
Complete .com Address Ctrl+Enter
Complete .net Address Shift+Enter
Complete .org Address Ctrl+Shift+Enter
Delete Selected Autocomplete Entry Del
Toggle Full Screen F11
Help F1
Select Location Bar Alt+D
F6
Ctrl+L
Select or Manage Search Engines
(when Search Bar is focused)
Alt+Up Arrow
Alt+Down Arrow
F4
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: